Wat is identiteit?

Definitie van identiteit:

Identiteit kan volgens het model van Erikson omschreven worden zie de afbeelding hiernaast. Erikson omschrijft identiteit als een persoonlijkheid, waaruit iemand zichzelf en de wereld bekijkt. Een voorwaarde hiervoor is het accepteren van wie je bent en hoe je, je voelt. Tussen de leeftijdsfase 12 en 18 jaar vind de identiteit vs. identiteitsverwarring plaats. Je wordt bewust van wie je bent, maar voelt hierin ook een strijd met wie je zou willen zijn. Dit gaat door in de fase van vroege volwassene die tussen 18 en 35 plaatsvindt. Hierin staat intimiteit vs. Isolatie centraal, je gaat relaties aan, stelt je open en wordt ook teleurgesteld. Deze twee periodes zorgen voor verwarring en vragen.  

Genderkoek  

Daarnaast kan identiteit omschreven worden volgends de genderkoek. Mensen worden over het algemeen geboren met een biologisch geslacht (man of vrouw), maar er is ook het psychologische geslacht. Oftewel, met welk gender iemand zich identificeert (man, vrouw, of geen van beide). Dit kan overeenkomen met het biologische geslacht of niet. Genderidentiteit kan omschreven worden volgens verschillende benamingen (zoals cis, bi, lesbisch, trans, non-binair enz.) Voor ons is iedereen gelijk en kijken we naar wie jij bent en waar je voor staat. Jouw mening telt en jij mag er zijn.  

  • Gender: sociale geslacht  
  • Binaire genders: Man en vrouw 
  • Niet-binaire genders: alles daarbuiten 
  • Genderidentiteit: hoe je je voelt 
  • Genderexpressie: hoe je jezelf toont aan de buitenwereld